slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

OZNAM

Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka materskej školy

 

Pozícia :          učiteľ/ka materskej školy

Úväzok :         100%

Nástup :          1.9.2017

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia :

- úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov :

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do utorka 15.8.2017 na adresu : Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká alebo na e-mailovú adresu : mszemplinskasiroka@zoznam.sk alebo zemplinskasiroka@minet.sk

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. 0904 29 11 06.

Kontaktná osoba : Mgr. Ľubomíra Adameková

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer