slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

19.12.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní č. 416/2017 :

19.12.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní č. 416/2017 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Zemplínska Široká.

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov - druh –jeseň (3ks), smrek (1ks) rastúcej na parc. č. 1 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy sú staré a poškodené. Korene stromov sú poškodené, dochádza k olamovaniu starých komárov, čím hrozí poškodenie pomníkov a ohrozujú bezpečnosť občanov v areáli cintorína.

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká) alebo elektronickou formou ( zemplinskasiroka@minet.sk alebo zemplinskasiroka@gmail.com) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer