slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

ZO - Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zemplínskej Širokej

Výbor:
Predseda: Ing. Vasiľ Čuvan
Podpredseda: Mgr. Berta Matiová
Tajomník: Mária Šestáková
Hospodár: Božena Krčmariková
Členovia výboru: Zlatica Kačkošová, Tibor Majerník, Slávka Vojníková

Členovia ZO-JDS v Zemplínskej Širokej:
Ivanková Zuzana, Ivanko Štefan,Gazdočková Anna, Gazdočka Eduard, Kontuľ Rastislav, Muchová Anna, Mucha Daniel, Ďurečková Mária, Stretavská Anna, Čičák Ľudovít, Kratka Jozef, Kratková Agnesa, Ferko Jozef, Ferková Melánia, Čičvaková Mária, Tomková Etela, Čuvan Vasiľ Ing., Čuvanová Natália, Mati Rastislav Ing., Matiová Berta Mgr., Tomko Štefan, Tomková Helena, Drahňovská Margita ,Vojník Rastislav, Vojníková Kveta, Šestáková Mária, Rusnáková Marta, Čičáková Helena, Čičák Ladislav, Bodnárová Mária, Vahiľová Gabriela, Hricíková Renáta, Tirpáková Mária, Matiová Marta, Šamudovská Terézia, Kešeľová Helena, Kešeľ Jozef, Beňaková Irena, Beňak Ladislav, Jaciková Helena, Škreptáčová Marta, Nistor Michal, Kačkošová Zlatica, Kačkoš Pavol, Havranová Ružena, Praskajová Mária, Praskaj Štefan, Humenská Viera, Uhrinová Štefánia, Uhrin Anton, Kudráčová Ľubica, Virčíková Anna, Daňová Helena, Daňo Milan, Škreptáč Michal, Hudarová Jolana, Krčmáriková Božena, Krčmárik Juraj, Hančarová Emília, Poharová Helena, Pohar Michal, Rovňaková Anna, Maximová Anna, Paľovčíková Anna, Hvizdošová Mária, Kudračová Anna, Čičáková Zuzana, Kenderešová Mária, Senkuličová Mária, Dankovčíková Anna, Fedorčáková Marta, Bodnáriková Anna, Vojníková Slávka, Galová Marta, Bruňáková Ružena, Bodnár Albín, Sciranková Berta, Sciranka Ladislav, Žiarová Mária, Majerníková Mária, Majerník Tibor, Fedorčová Anna, Ferková Mária, Kalayová Anna, Hrešková Marta, Sotáková Mária.

Činnosť organizácie:
Organizácia JDS v Zemplínskej Širokej bola založená 14. apríla 2009. V súčasnosti má naša základná organizácia 90 členov. Necelé dva roky našej činnosti nám  ukázali, že táto organizácia žije v podobe rôznych akcií a podujatí.
Pomerne bohatá je kultúrno - spoločenská činnosť našej organizácie. Vychádzame z toho, že dôchodcovia sa dobre cítia medzi svojimi rovesníkmi a majú si navzájom čo povedať. Za týmto cieľom sme usporiadali predvianočné stretnutie, už  II. ročník pod názvom "Katarínske posedenie". Jeho súčasťou je aj obecným úradom organizované stretnutie jubilantov nad 60 rokov. Je spojené s pečením "bobaľok" a varením kapustnice. Jedlá, ktoré sú na vianoce typické v našej obci. Pri tej príležitosti sme urobili aj výstavku ručných prác. Boli to práce, ktorým ani čas neubral na kráse. Oprášili sme ručné práce našich predkov, ktoré majú aj vyše 100 rokov. Vyzdvihli sme hlavne techniky týchto prác, ako kockovanie na krosnách, dierkovanie ihlou a drobné výšivky na doma tkanom plátne. Myšlienka sa stretla s porozumením a vznikla pekná výstavka, ku ktorej ochotne prispeli naši dôchodcovia.
V období pamiatky zosnulých sme urobili aj výstavku doma dopestovaných chryzantém. Ďalej to bola výstava ovocia a zeleniny pod názvom "Čo nám dala záhrada". Plody, ktoré dopestovali naši dôchodcovia boli skutočne krásne.
Pritom všetkom si aj zaspievame a pripravíme malé pohostenie.
Uskutočnili sme aj nákupno - poznávacie zájazdy do Poľského Krosna a navštívili sme botanickú záhradu v Košiciach.
Celú túto našu činnosť finančne podporuje Obecné zastupiteľstvo v našej obci, za čo im patrí naše srdečné poďakovanie.
Aby sme splatili aspoň časť finančnej podpory, ochotne sa zúčastňujeme brigádnických činností organizovaných obecným úradom.
Spolupracujeme s ostatnými organizáciami v našej obci,  Obecným športovým klubom Družstevník a Klubom mládeže. V budúcnosti chceme túto spoluprácu rozvíjať. Ako sa nám to podarí, ukáže budúcnosť.

Zhodnotenie roku 2010:
Vo februári 2010 sa uskutočnila Výročná schôdza ZO-JDS v Zemplínskej Širokej.
V mesiacoch jún a august sme sa zúčastnili brigády v Palinku. Boli sme nápomocní pri výstavbe relaxačno - oddychovej zóny v obci.
V auguste sme sa aktívne podieľali aj na vyhodnotení projektov, pomáhali sme pri varení guľašu.
Následne sme sa v septembri zúčastnili výsadby stromčekov a kríkov v relaxačno - oddychovej zóne.
V novembri sme sa zúčastnili brigády na ihrisku, pomáhali sme aj pri príprave posedenia.
V decembri sme usporiadali Katarínske posedenie.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer